Elektronické video kurzy od verze 11

065 - Novinky a nové funkce ve verzi Miraf SongBook 11
Automatické doplňování akordů do dalších slok, tisk písně na celou stránku, stažení dat z Cloudu jiného uživatele, MIDI instrukce během přehrávání audia, ovládání MIDI nástrojů, pedalboardů nebo světel na pódiu bez použití MIDI souborů, 22 nových tagů - vkládání detailů z databáze přímo do písně, export do Androidu rozšířen na 4000 písní, export dat na Cloud server, nové klávesové zkratky, nové databáze akordů pro ukulele a el. kytary, podpora power akordů, krok zpět a krok dopředu v Editaci, rychlé hledání akordů v databázi akordů, index pro obrázky akordů, vypínání a zapínání indexu akordů, vylepšený přehrávač audio souborů pro Android
Elektronické video kurzy od verze 10

057 - Novinky a nové funkce ve verzi Miraf SongBook 10 - 1. díl
Klávesové zkratky, rychloposun - posun písní doleva, doprava, nahoru, dolů,
posun textu pomocí klávesových zkratek, ukládání více databází na Cloud uložiště, pevně nastavené KAPO pro různé vzhledy

058 - Novinky a nové funkce ve verzi Miraf SongBook 10 - 2. díl
Kompatibilita databází, kontrola databází, verze databáze, kompatibilita s Windows 11, konverze akordů B/Bb/H, přidány nové akordy do editoru akordů, automatická detekce akordů - vylepšení, Efektový přehrávač - nová možnost otevřít dočasný soubor, předdefinované hromadné akce - automatizované činnosti, předdefinované akce a vzdálené ovládání

059 - Novinky a nové funkce ve verzi Miraf SongBook 10 - 3. díl
Práce s MIDI, MIDI přehrávač, vkládání MIDI souborů, relativní/absolutní cesta k MIDI souborům, MIDI kanály, dočasné přiložení MIDI souboru, použití MIDI SoundFont, jak stáhnout SoundFont, transpozice a tempo MIDI, vykopírování MIDI souborů z databáze, hledání podle MIDI písní

060 - Novinky a nové funkce ve verzi Miraf SongBook 10 - 4. díl
Odesílání MIDI instrukcí, řízení světel a zvuků na pódiu, nastavování multiefektů, pomocí přepínání písní ovládám jiná zařízení, MIDI controller - nastavení a použití, ovládání programu Miraf SongBook pomocí přepínačů nebo midi kontrolerů - ovládání programu pomocí pedálů

061 - Novinky a nové funkce ve verzi Miraf SongBook 10 - 5. díl
Propojení dvou a více programů Miraf SongBook pomocí MIDI rozhraní, vzdálené ovládání pomocí MIDIElektronické video kurzy od verze 9

049 - Novinky od verze 9 - Automatická synchronizace a přenos dat z Windows na Android (Cloud)
Automatická synchronizace a přenos dat z Windows na Android, nebo z Windows na Windows. Automatický přenos databází, playlistů, zápisníku a databáze akordů.

050 - Novinky od verze 9 - Vzdálené ovládání Windows/Android
Vzdálené ovládání programu Windows/Windows, Windows/Android, Android/Windows, Android/Android.

051 - Novinky od verze 9 - Ukládání, sdílení a výměna písní přes nový formát MSBS
Ukládání jedné písně do nového formátu MSBS, sdílení, výměna písní, zálohování samostatných písní.

052 - Novinky od verze 9 - Hromadné vkládání písní
Hromadné vkládání písní do databáze, import z dokumentů MS Word, MS Excel a dalších.

053 - Novinky od verze 9 - Vlastní transpozice pro každou píseň
Vlastní transpozice pro každou píseň - Evropské #/b, Americké #/b.

054 - Novinky od verze 9 - 1. díl
Obrázky akordů pro 3 strunné nástroje, přenos obrázků akordů do Androidu, světlé a tmavé obrázky akordů na Windows a Android, odložený start pro každou píseň, 4 nové ikony na plovoucím panelu - transpozice nahoru, dolů, na originál, vypnutí kapodastru.

055 - Novinky od verze 9 - 2. díl
Řazení písní v modulu Hromadný tisk, vkládání už použitých akordů a tagů, nový tag pro vložení samostatného akordu do textu, fade IN, fade OUT v efektovém přehrávači, obrázky do sloupců v databázi, vypnutí rámečku v režimu Trénování, oddělovač akordů.

056 - Novinky od verze 9 - 3. díl
Označení písní jako Novinka, upravené hledání ve sloupcích v databázi, export dat do HTML formátu, náhledy pro každý vzhled, sjednocení ID v databázi, synchronizace databází, dělení horní lišty, ukládání databází pomocí CTRL+C, ukládání databází do souboru $$$ a obnova, nové velikosti tlačítek, záloha nastavení při upgradu programu.Elektronické video kurzy - základní

001 - Úvod, popis hlavní obrazovky

002 - První píseň
nová píseň, parametry nové písně, editační režim písně, jak zapisovat akordy, vkládání akordů

003 - Editace 1. díl
tagy, návěští, poznámky, tabulatury, zvýrazněný text, linky

004 - Obrázky
vkládání obrázků, editační okno pro úpravu obrázků

005 - Editace 2. díl
takty, rytmus, kapodastr, repetice, tag pro originál tóninu MP3 souboru, tag Color1, Color2, Color3, Color4, legenda, tag pro novou stránku, tóny, práce se schránkou, první akord v textu, trvalá transpozice, rychlá změna transpozice, načtení písně z internetu, import z TXT souboru

006 - Databáze + Transpozice
uložení databáze, popis sloupců v databázi, dodatečná editace písně, transpozice MP3 souborů, vkládání MP3 a externích souborů, kapodastr, hodnocení písně, transpozice v trénování, dočasné vypínání kapodastru, transpoziční tabulka, seznam akordů v písni, přehrávání akordů

007 - Třídění
třídění a řazení písní v databázi, sestupně, vzestupně, řadit podle více sloupců

008 - Hlavní obrazovka
popis hlavního okna, fonty v databázi, ovládání hlasitosti, základní automatický posun, tempo posunu písní, zoom písně, na šířku, na výšku, zobrazení 100%, zápisník, rychlý posun v textu, automatický posun podle MP3 souboru, přehrávání MP3 souborů, odložený start, externí přehrávání MP3 souboru, dodatečné soubory a jejich spouštění, externí editor

009 - Filtry a hledání
filtrování v databázi, dělení databáze na menší celky, hledání v programu, vyhledávání písní nebo textu v databázi

010 - Vzhled 1. díl
vzhledy písní, barvy, fonty, velikosti fontů, nastavení vzhledů, ukládání vzhledů, rychlé přepínání vzhledů, centrování textu, zarovnávání textu, záhlaví, zápatí, fonty záhlaví a zápatí, nastavování jednotlivých vzhledů, přepínání vzhledů, zapínání a vypínání tagů, nastavení zobrazení akordů, index pro značku akordu, zobrazení kapodastru v textu, originální tónina písně, hodnocení písní, nastavení obsahu, zobrazení akordů

011 - Vzhled 2. díl
práce se vzhledy (dříve zpěvníky), nový vzhled, kopírování vzhledů, odstranění vzhledů, vzhled stránek, tagy pro kapodastr, zobrazení kapodastru v textu, nastavení textu pro kapodastr, nastavení originální tóniny MP3 a zobrazení v textu

012 - Vzhled 3. díl
hromadná změna všech fontů

013 - Nastavení programu
nastavení programu, zobrazení sloupců, tvorba „taháků“, výběr jazyka, nastavení spouštění externích programů, okraje v režimu trénování, nastavení ukládání databáze, velikosti obrázků akordů pro přehrávání, automatické ukládání databáze, nastavení pro export písní, drobná nastavení v programu

014 - Databáze
práce s databází, nová databáze, ukládání databází, obnovit seznam databází, rušení databází, odvolat změny v databázi, exportování seznamů z databáze, hromadné změny v databázi, nahrazování textu v databázi, hromadné mazání v databázi, nastavení sloupců v databázi, kontrola MP3 souborů a externích souborů, kontrola chybějících obrázků, statistky z hodnocení, obarvování podle hodnocení

015 - Efektový MP3 přehrávač
Efektový přehrávač MP3, zrychlování, zpomalování, tónina MP3, vkládání MP3 souborů, detail přehrávání MP3, automatický posun podle MP3, nastavení začátku a konce MP3, tempo MP3, vzorek MP3, transpozice MP3 podkladů, výběr zvukové karty, MP3 tagy

016 - Práce s písní
editace písně, mazání písní, hromadné mazání písní, exporty písní do RTF, TXT, hromadný export do TXT, zoom písní

017 - Záložka Ovládání
popis záložky Ovládání, obnovení písně po editaci (Refresh), editor akordů, vlastní akordy, přehrávání akordů, nový akord do databáze akordů, rušení akordů, oprava akordů

018 - Export/Import/Třídění
vytváření databází pomocí exportu/importu, přesun písní mezi databázemi, vlastní řazení databází, kopírování písní, mazání písní v databázi, dělení databází, spojování databází

019 - Trénování sluchu
modul pro trénování hudebního sluchu

020 - Nastavení transpozice
Evropské/Americké nastavení transpozice, nastavení křížků, béček, vlastní nastavení transpozice, problematika značení B/Bb/H, transponování tónů, oddělování akordů, transponování podle kapodastru

021 - Transpozice a nauka
záložka Transpozice a nauka, temperované ladění, ruční ladění nástrojů, přehled značení not, typy značení not, transpoziční tabulka, kadence, nastavení podle kadence, dominanty, subdominanty, tóniky, septakord

022 - Hmatníky a stupnice
nastavení nástrojů, přehrávání strun, změna ladění na hmatníku, hmatníky pro kytaru nebo basu, tvorba vlastních stupnic, základní stupnice, popis hmatníků, noty na hmatníku, pentatonické stupnice, všechny noty na hmatníku

023 - Intervaly
nastavení intervalů, stupnice, tóny na stupnici, rozsahy intervalů, základy akordů, popis dur/mol, výběr not na klaviatuře

024 - Režim Celá obrazovka
základní režim Celá obrazovka a nastavení

025 - Tisk 1. díl
hromadný tisk 1, tisk písní, výběr písní pro tisk, stránky pro tisk, přesun stránek, zoom stránek pro tisk, náhledy pro tisk, mazání stránek před tiskem, ukládání připravených tisků, vkládání záhlaví a zápatí, nastavení záhlaví a zápatí, obsah v tisku, nastavení obsahů, dodatečná editace v tiskovém modulu

026 - Tisk 2. díl
hromadný tisk 2, nové stránky, dělení písní před tiskem, obsahy, editace obsahů, editační režim před tiskem, zvýraznění textu, dodatečná změna fontů před tiskem, odstranění nadbytečných mezer v textu, nastavení mezer v textu

027 - Tisk 3. díl
hromadný tisk 3, zoom textu v tiskovém modulu, mazání písní, nastavení okna pro tisk, sudé a liché stránky, okraje pro tisk, export z tiskového modulu, práce s RTF, export seznamů písní, tvorba taháků, zoom pro tisk, samotný tisk písní

028 - Tisk 4. díl
hromadný tisk 4, malování, linky, kružnice, obrazce, text pod úhlem, ruční úprava grafiky, guma, ruční přesun textu, přesné umístění textu

029 - Drobné funkce
zálohování nastavení programu, obnova nastavení programu, výběr písní bez CTRL, metronom, nastavení metronomu, automatické vkládání slov, předefinovaná slova, automatické vykopírování souborů a MP3 z databáze, transpozice v celoobrazovém režimu, vymazání akordových značek, vypínání a zapínání známých akordů, interpret a název na stejném řádku, ukládání rozpracované práce v hromadném tiskuElektronické video kurzy od verze 5

030 - Novinky od verze 5 - 1. díl
dva sloupce v trénování a v tisku, vynucení dvou sloupců, ignorování značek pro novou stránku, nastavení velikosti obrázků akordů, rozložení oken programu, export do PDF, náhled tisku, nastavení vzhledu stránky

031 - Novinky od verze 5 - 2. díl
více hmatů pro stejný akord, index k akordům, zobrazení požadovaných akordů, skrytý text, dynamická práce s efektovým přehrávačem, automatické opakování MP3, nahrávání (záznam) upravených MP3 souborů včetně nastavení, použití knihovny MP3 Lame pro ukládání MP3 souborů, nastavení datového toku pro ukládání MP3, automatický posun textu, korekční funkce pro automatický posun textu, import RTF souborů do tiskového modulu, kontrola značek pro repetice, nastavení velikosti fontů v editoru písně, různé možnosti vkládání obrázků a jejich přizpůsobeníElektronické video kurzy od verze 6

032 - Novinky od verze 6 - 1. díl
přejmenování zpěvníků na vzhledy, nastavení vzhledů, popis záložky pro vzhledy, vlastní vzhled pro každou píseň, každá píseň s vlastní velikostí fontů a barev, vlastní a globální vzhledy, vlastní sloupce v databázi, ukládání URL adres, odkazy na internetový materiál (videa, fotky), hromadné změny vlastních sloupců, generování sekvencí do sloupců, klávesové zkratky, rychlé hodnocení písní, nastavení proměnných, práce s proměnnou

033 - Novinky od verze 6 - 2. díl
zalamování obrázků akordů na stránce, způsoby řazení akordů, závorková konvence pro akordy, detekce prvního akordu, pamatování rozložení sloupců v databázi, nový způsob exportu do PDF, bezpečné PDF, barva pozadí textu, barva pozadí akordů

034 - Novinky od verze 6 - 3. díl
detekce akordů, doplňování akordových značek, import z MS Wordu

035 - Novinky od verze 6 - 4. díl
akordy pro banjo, mandolínu, ukulele, hledání akordů v editoru akordů, nastavení pro zvukové karty, směrování výstupů na zvukové karty, nastavení MIDI zařízení, možnosti zavírání programu, automatický režim posunu textu se spuštěním MP3 souboru, ukládání dvou sloupců ke každé písni zvlášť, spouštění režimu Celá obrazovka při startu programu, barevné vzhledy programu, modul klavír

036 - Novinky od verze 6 - 5. díl
nastavení efektového přehrávače, ekvalizér, spektrální analyzátor, odložený start MP3, odpočítávání odloženého startu, plovoucí efektový přehrávač, playlisty, popis záložky Playlist

037 - Novinky od verze 6 - 6. díl
plovoucí okno pro ovládání, živé hraní, nastavení plovoucího okna, více režimů celá obrazovka

038 - Novinky od verze 6 - 7. díl
modul pro karaokeElektronické video kurzy od verze 7

039 - Novinky od verze 7 - 1. díl
modul ladění nástrojů, efekty v efektovém přehrávači (reverb, chorus, compressor, flanger), efekty pro každou píseň, ukládání všech parametrů pro každou píseň, hromadné mazání parametrů pro vybrané písně, MP3 playback, více MP3 pro píseň

040 - Novinky od verze 7 - 2. díl
editace plovoucího panelu, nastavení funkcí, pojmenování vlastních sloupců, hodiny v režimu Celá obrazovka, nastavení barev pro karaoke, přepínání databází v režimu Celá obrazovka, rychlé poznámky, MP3 playlist, spouštění hudebních upoutávek, transpoziční tabulka a kapodastr na plovoucím panelu

041 - Novinky od verze 7 - 3. díl
režim editace, změna velikosti písmen, vkládání hudebních zkratek, nastavení prázdných mezer, vkládání grafických symbolů, vylepšení karaoke, změny v odloženém startu, vyhledávání v jedné písni, přesné dělení sloupců – tag Split, optimalizace vložených obrázků

042 - Novinky od verze 7 - 4. díl
automatická kalibrace zobrazení, odskok v automatickém posunu textu, označování písní v databázi podle playlistu, hromadné vykopírování obrázků, odstranění nadbytečných mezer v textu, klávesové zkratky pro vkládání tónů, libovolné ukládání obrázků, detekce chybně vložených akordů, kontrola nových verzí programu, anglický jazyk

043 - Novinky od verze 7 - 5. díl
pouze pro experty - načítání písní z cache (z náhledů), zrychlení načítání písní, změna interního ID písníElektronické video kurzy od verze 8

046 - Novinky od verze 8 - 1. díl
zvýrazňování editace, vkládání tabulatur, automatické vkládání akordů do textu, párové tagy, automatické obarvování repetice, automatická oprava tagů, vkládání URL adres - webové odkazy, export párových tagů do XML, klávesové zkratky ve verzi 8, lomítka ve skrytém textu, automatická detekce akordů, nastavování velikosti fontů v editaci, krok zpět v režimu editace, horní index u tónů

047 - Novinky od verze 8 - 2. díl
trvalá transpozice, import z ChordPro, Obrázky v JPG/BPM/PNG/GIF, automatické zmenšování obrázků, odsazování textů u návěští, zobrazení jména a interpreta na stejném řádku, ukládání a nastavení zoomu, hledání duplicitních záznamů, rychlé zobrazení transpoziční tabulky, výběr písní v režimu hodnocení písní, nastavení pro dotykové obrazovky, virtuální klávesnice

048 - Novinky od verze 8 - 3. díl
rychlé hledání písní, hmatníky a stupnice - banjo, zálohování dat, automatické zálohy, vzdálené ovládání programu, podpora MP3/WAV/FLAC, audio playlist, stažení nové verze přímo z programu, konverze akordů H/B/BbObecné návody

044 - Ovládání webových stránek
jak ovládat webové stránky, jak pracovat s online účtem

045 - Stažení a instalace programu
jak stáhnou a instalovat program Miraf SongBook, jak provést upgrade na novou verziTextové dokumenty

Kam dál?

Hrajte a trénujte jako profesionál!

Hudební software Miraf SongBook